Phong thủy và Vận Mệnh - Pháp sư Tịnh Không

6/5/130 nhận xét

Xem phong thủy - Trong quá trình thực hành phong thủy chúng tôi chiêm nghiệm được rất nhiều vấn đề trong đời sống thực tế, sự chứng nghiệm về Phong thủyVận Mệnh có một sự tương thông rất rõ rệt, ví như: "Nếu như phong thủy xấu, mà mệnh tốt, vận mệnh tốt hoặc có đức tốt sẽ vượt qua" và/hoặc "Khi vận mệnh suy, thì đa phần chúng ta ở vào những khu vực có phong thủy suy" và còn rất nhiều đều huyền diệu mà chúng tôi mong được khám phá. Và chúng tôi ngộ ra được các câu nói được truyền miệng trong dân gian: "Đức năng thắng số"; "Ăn ở có Đức, mặc sức mà ăn",..v.v... Lấy Đức làm gốc, ta sẽ bình an.

Mặc dù chúng tôi biết rất rõ phong thủy không phải mê tín, mà là khoa học liên hệ giữa môi trường sống và con người, nhưng chúng tôi không chủ trương, và cổ vũ cho Mê tín dị đoan. Nhưng có một sự huyền diệu  trong phong thuỷ rất đáng được nghiên cứu, chiêm nghiệm mà khoa học chưa chứng minh được.


Khi chúng tôi trao đổi với những bậc chân tu, bậc tiền nhân ngoại cảm, huyền di, vô vi về những nghiệm chứng phong thủy của chúng tôi, đều có những kết quả tương đồng. Và khi chúng tôi có nhân duyên xem được bài giảng của Pháp sư Tịnh Không và đồng cảm ngay với bài giảng này, thật thú vị. Vì thế chúng tôi đăng lại tại trang nhà giới thiệu đến các bạn đọc giả.

Phật giáo là giáo dục "Không phải là tôn giáo cũng không phải là triết học".


Chia sẻ cho bạn :
Hot!

Chuyên gia phong thủy

Xem thêm »

Phong thủy gia đình

Xem thêm »

Vận Mệnh

Xem thêm »

Học Phong Thủy

Xem thêm »
 
TOP